Адрес: "ул. "Луи Айер", бл.256А
тел.:(02)868-8 -39,
факс:(02) 973 97-08
GSM:(0887) 407 688; (0887) 321 667
e-mail: makedonia@abv.bg; http://bulgariamakedonia.net/

Списанието се разпростраянява в Европа, САЩ, Канада, Австралия, Южна Америка